portret van mijn ler

portret van mijn leraar van de WDKA Marc Terstroet

Vera